ޝަރުޢި ދާއިރާ
އުމުރުން 13 އަހަރުގެ އަންހެން ދަރިފުޅު އެކި ފަހަރު މަތިން ރޭޕްކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ބައްޕައަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ. ދަރިފުޅަށް ޖިންސީ ގޯނާކޮށްގެން 35 އަހަރުގެ އެ ފިރިހެން މީހާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ...
އަދި ކިޔާލަން
އެންމެ ފަހުގެ